O nás

Projekční a inženýrské služby

Již od roku 1991 poskytujeme komplexní služby pro společnosti, zabývající se povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin a s tím souvisejícími činnostmi. Působíme na území celé České republiky i Slovenské republiky.
Přímo zajišťujeme funkce hlavního důlního měřiče, báňského projektanta, zprostředkovaně pak bezpečnostního technika, závodního lomu, oprávněného geologa a technického vedoucího odstřelů.

Zabýváme se zpracováním a vedením důlně měřické dokumentace, vyhotovením veškeré projektové dokumentace potřebné při přípravě a dobývání povrchových ložisek výhradních i nevýhradních nerostů. Jsme schopni zprostředkovat vyhotovení a vedení geologické dokumentace, zpracování hydrogeologické dokumentace, odborných posudků, posouzení vlivů staveb, činností, technologií na životní prostředí (EIA) a další.