Důlně měřická činnost

Zajištění důlně měřické činnosti a výkonu hlavního důlního měřiče dle vyhlášky ČBÚ č.435/92 Sb.

  • zajišťování výkonu důlního a hlavního důlního měřiče dle vyhlášky ČBÚ č. 435/92 Sb.
  • zajišťování kompletní důlně měřické služby (vyhotovení a vedení důlně měřické dokumentace, tvorba a doplňování základních i účelových důlních map v digitální formě ve 2D i 3D zobrazení, zaměření kompletní důlní situace, včetně technologií, vytyčovací práce a další)
  • měření hloubek vodních děl echolotem včetně zpracování 3D vizualizace dna
  • další geodetické služby (záměry a výpočty kubatur, vytyčovací práce, digitalizace map, polohopisné a výškopisné zaměřování pro projekční činnost)
  • tvorba 3D modelů, včetně vizualizace současného a budoucího stavu
  • monitoring míst sesuvů a deformací, stabilizace pozorovacích bodů, měření nepřístupných míst