Příprava a těžba výhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu výhradních ložisek

 • zpracování dokumentace pro stanovení chráněného ložiskového území
 • zpracování žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru
 • zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
 • zpracování žádosti o povolení hornické činnosti
 • zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání
 • zpracování plánu zajištění
 • zpracování plánu likvidace
 • zpracování plánu rekultivace
 • operativní výpočet zásob v rámci stanovených dobývacích prostorů na ložisku
 • zpracování žádosti o odpis zásob
 • realizace vypracovaných projekčních dokumentací, spojená se získáváním vyjádření
  účastníků správních řízení a se schválením dokumentací orgány státní správy
 • poradenská činnost
 • odnímání pozemků ze zemědělského i lesního půdního fondu
 • zprostředkování geologických, hydrogeologických služeb, vyhotovení odborných posudků, posouzení vlivů staveb, činností, technologií na životní prostředí (EIA) a další