PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Již od roku 1991 poskytujeme komplexní služby pro společnosti, zabývající se povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin a s tím souvisejícími činnostmi. Působíme na území celé České republiky i Slovenské republiky.

Přímo zajišťujeme funkce hlavního důlního měřiče, báňského projektanta, zprostředkovaně pak bezpečnostního technika, závodního lomu, oprávněného geologa a technického vedoucího odstřelů.

Pro více informací volejte: tel. 737 249 391

Příprava a těžba výhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu výhradních ložisek

POKRAČOVAT..

Příprava a těžba nevýhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu nevýhradních ložisek
POKRAČOVAT..

Důlně měřická činnost

Zajištění důlně měřické činnosti a výkonu hlavního důlního měřiče dle vyhlášky ČBÚ č.435/92 Sb.
POKRAČOVAT..

Letecká fotogrammetrie pomocí dronů

Letecká fotogrammetrie je měřickou metodou, která prostřednictvím letadel nebo dronů provádí bezkontaktní sběr dat zemského povrchu. Principem metody je snímání a měření během letu a následné vyhodnocení zaznamenaného stavu z pořízených snímků.

POKRAČOVAT..