Nabídka

Příprava a těžba výhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu výhradních ložisek

POKRAČOVAT..

Příprava a těžba nevýhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu nevýhradních ložisek
POKRAČOVAT..

Geodetické a důlně měřické práce

Provedeme kompletní geodetické a důlně měřické práce vč. veškeré dokumentace dle platných vyhlášek
POKRAČOVAT..

Letecká fotogrammetrie pomocí dronů

Letecká fotogrammetrie je měřickou metodou, která prostřednictvím letadel nebo dronů provádí bezkontaktní sběr dat o zemského povrchu. Principem metody je snímání a měření během letu a následné vyhodnocení zaznamenaného stavu z pořízených snímků.

POKRAČOVAT..