Příprava a těžba nevýhradních ložisek

Komplexní zpracování dokumentace pro přípravu a těžbu nevýhradních ložisek

  • zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ke změně ve využití území
  • operativní výpočet zásob
  • zpracování plánu využívání ložiska, včetně žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem
  • realizace vypracovaných projekčních dokumentací, spojená se získáváním vyjádření účastníků správních řízení a se schválením dokumentací orgány státní správy
  • poradenská činnost
  • odnímání pozemků ze zemědělského i lesního půdního fondu
  • zprostředkování geologických, hydrogeologických služeb, vyhotovení odborných posudků, posouzení vlivů staveb, činností, technologií na životní prostředí (EIA) a další